Navigácia

Voľné pracovné miesta

 • FAŠIANGOVÝ PLES

 • Stolný tenis žiakov SŠ - okresné kolo

  Dňa 3.12.2018 sme sa stali tradičným organizátorom okresného kola súťaže Stolný tenis žiakov SŠ. Súťaže sa zúčastnili víťazi obvodných kôl. Je pre nás potešením, že do okresného kola postúpili aj naši chlapci v zložení Marek Hrabský, Richard Máťáš, Marek Otrekal a Štefan Šomlo. Chlapci podali vynikajúci výkon a v súťaži obsadili 2.miesto. Za reprezentáciu školy im ďakujeme a k vynikajúcemu výkonu gratulujeme!

 • Organizovali sme matematicko-fyzikálnu súťaž Náboj Junior

     23. 11. 2018 sme ako lokálny organizátor realizovali už 7. ročník medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior, v ktorej súťažili 4-členné tímy žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl z okolia. Súťaže sa zúčastnilo spolu 10 tímov z piatich základných škôl z okolia: Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy (3 tímy), Základná škola Ladislava Balleka, E. B. Lukáča 6, Šahy (2 tímy), Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce (3 tímy), Spojená škola - ZŠ s MŠ, Ľ. Štúra 155, Dudince (1 tím) a Základná škola, Plášťovce 634, Plášťovce (1 tím).

     Deti sa za 2 hodiny snažili vyriešiť čo najviac úloh, pritom sa mohli porovnávať s ostatnými tímami zo Slovenska, Česka a Poľska, pretože aktuálne poradie tímov sa nepretržite on-line vyhodnocovalo a premietalo v lokálnom, celoslovenskom i medzinárodnom meradle. A tu sú víťazi:

  1. miesto - Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy, tím B
  2. miesto - Spojená škola - ZŠ s MŠ, Ľ. Štúra 155, Dudince
  3. miesto - Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce, tím C

     Srdečne blahoželáme víťazom, ale aj všetkým zúčastneným tímom, pretože preukázali veľa šikovnosti a tímového ducha.

     Študenti nášho gymnázia vytvorili príjemné prostredie a zaslúžili sa o nerušený priebeh celej akcie. Všetci zúčastnení strávili zaujímavé doobedie a my sa už teraz tešíme na 8. ročník, a veríme, že súťažiacich tímov bude ešte viac.

  RNDr. Alena Korcsoková

 • Imatrikulácia prvákov 2018

  29. 10. 2018

  Tradičným podujatím našej školy je imatrikulácia prvákov - prijímanie nových spolužiakov do študentstkého cechu. Prvákov čakalo niekoľko úloh, ktoré im pripravili žiaci 3.ročníka. Imatrikulovaní boli aj noví učitelia. Vtipné, no inteligentné úlohy sa stali splniteľnými a prváci sa vďaka tretiakom stali plnohodnotnými žiakmi školy. Gratulujeme! 

 • 100.výročie vzniku ČSR a Martinskej deklarácie

  29. 10. 2018

  100.výročie vzniku Československa a Martinskej deklarácie sme si pripomenuli krátkou prednáškou. Súčasťou prednášky bol historický film o vzniku ČSR a prezentácia o tzv. nepokojnej hranici - vzniku štátnej hranice v Šahách. Nastolenú tému sme sa snažili prezentovať prostredníctvom relevantných historických dokumentov a s dôrazom na empatiu a dobré medziľudské vzťahy obyvateľov  mesta. Našu pozornosť sme upriamili na hodnoty, ktorých cenu si dnes až tak veľmi neuvedomujeme - slobodu, demokraciu a mier.

 • Príspevok do ZRŠ

  Príspevok do ZRŠ

  Vážení rodičia,

  dňa 17.10.2018 sa konalo plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri Gymnáziu v Šahách. Výška rodičovského príspevku bola pre školský rok 2018/2019 schválená na sumu 25,--€ na rodinu. Príspevok je možné uhradiť bankovým prevodom, vkladom na účet, príp. v hotovosti dňa 23.10.2018 a 23.11.2018 v čase od 12:15 do 12:40 hod. 

  Názov účtu: ZRŠ Gymnázium Šahy

  Číslo účtu: IBAN SK06 0900 0000 0000 2861 6253V

  Variabilný symbol: Rodné číslo Vášho dieťaťa

  Do poznámky môžete uviesť meno a triedu Vášho dieťaťa

   

  Ďakujeme.

  Ing. Juraj Fritz, predseda ZRŠ

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Plenárne a triedne ZRŠ

  Plenárne a triedne ZRŠ

  Vážení rodičia, 

  srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzku ZRŠ, ktorá sa bude konať dňa 17.10.2018 o 15:30 hod. v audiocentre školy. Po plenárnom ZRŠ budú nasledovať triedne stretnutia. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Ing. Juraj Fritz, predseda ZRŠ

 • Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu

  10. 10. 2018

  Dňa 10.10.2018 sme sa zúčastnili Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu. Reprezentovali nás Atilla Gyebnár, Richard Máťáš a Martin Jambor. V náročnej súťaži s veľkou konkurenciou sme obsadili 4.miesto. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Sme majstrami okresu v cezpoľnom behu

  Dňa 26.septembra 2018 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu v Cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Naši žiaci v zložení Attila Gyebnár, Richard Mátáš a Martin Jambor obsadili v súťaži družstiev 1. miesto a stali sa majstrami okresu Levice. V súťaži jednotlivcov obsadil Attila Gyebnár 2. miesto. Družstvo našich chlapcov postupuje do krajského kola. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

 • 46. ročník - IPEĽSKÝ POHÁR 2018

  Dňa 20.9.2018 sme otvorili 46.ročník medzinárodného športového podujatia o Ipeľský pohár 2018. Prvým športovým podujatím bola súťaž vo volejbale chlapcov. Súťaž sa konala v zrekonštruovanej telocvični nášho gymnázia. Podujatie je finančne podporené Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šahy. Víťazom volejbalu chlapcov sa stalo Gymnázium v Šuranoch, druhé miesto získalo Gymnázium J. Szondyho s vjm v Šahách a na treťom mieste skončili žiaci nášho gymnázia. Všetkým srdečne gratulujeme!

 • Stali sme sa Ambasádorskou školou EP

  Dňa 17.9.2018 sme sa zúčastnili slávnostnej cerifikácie medzinárodného programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Do programu sa dobrovoľne zapojilo 35 junior ambasádorov z našej školy. Aktivity, ktoré sme realizovali v školskom roku 2017/2018 ocenila hodnotiaca komisia a bol nám udelený titul "Ambasádorská škola Európskeho parlamentu". Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom i učiteľom, ktorí na tomto programe participovali a tak dokázali, že aj malá škola má svoje miesto vo veľkom európskom priestore. 

 •  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Naše gymnázium si dnes pripomenulo 105. výročie založenia prvého šahanského gymnázia.

  Svojou návštevou nás poctili aj absolventi gymnázia, ktorí ukončili štúdium na škole pred 55 rokmi.

   

   

   

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa bude konať dňa 3.septembra 2018 o 10.00 hod. v audiocentre školy. Pred slávnostným otvorením budú triednické hodiny, preto prosíme žiakov, aby sa do školy dostavili na 9.00 hod. Tešíme sa na stretnutie!

 • 26. Medzinárodne športové stretnutie stredoškolákov

  "Víťazi nie sú ľudia, ktorí nikdy neprehrali. Sú to ľudia, ktorí sa nikdy nevzdali"... Tento citát dokonale vystihuje našich študentov. Slovami je ťažké opísať našu radosť a pýchu z dnešného obrovského úspechu! Na Medzinárodnom športovom stretnutí stredoškolákov sme sa umiestnili na 1.mieste!

 • Medzinárodný úspech našich študentov v Budapešti - 3.miesto

  25. mája 2018 sa konalo slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej videosúťaže Nadácie Centropa v Dokumentačnom centre a múzeu holokaustu v Budapešti. Študenti mali za úlohu dôstojným spôsobom spracovať život Židov a tematiku holokaustu na lokálnej úrovni a museli natočené zábery titulkovať v angličtine. Medzinárodná porota hodnotila výskumnú prácu a kreativitu žiakov, ale aj technickú realizáciu a kvalitu videí. Súťažilo 30 videí z krajín V4 (Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko). Naše video (Holocaust in Šahy) dostalo TRETIU CENU v kategórii stredoškolákov. Realizačný tím nášho videa: ADAM DRÁB, TOMÁŠ ŠOMLO, JORIK VESELKO a BENJAMÍN ZVARA. Mentor: Mgr. Tibor Tóth. Náš tím získal aj poukážku na nákup techniky v hodnote 55.000 forintov. Gratulujeme a sme hrdí na našich talentovaných študentov!

 • 2.KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK - OZNAM

  Oznamujeme uchádzačom o štúdium, že 2. kolo prijímacích skúšok na bilingválne štúdium pre školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 19.júna 2018. Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť najneskôr do 15.06.2018. 

  Pre 2.kolo prijímacích skúšok platia kritériá zverejnené pre 1.kolo. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Cena poroty na Kráľových Šahách

  Dňa 11. mája 2018 nás v celoslovenskej súťaži v prednese diel štúrovských básnikov reprezentoval žiak 1.B triedy Martin Kizek. Za svoj umelecký výkon získal cenu poroty. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 • DEŇ EURÓPY NA NAŠOM GYMNÁZIU

  9. 5. 2018

  Junior ambasádori nášho gymnázia v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlametnu (EPAS) @ambasadorskeskoly EP pripravili oslavy Dňa Európy. Čestným hosťom podujatia bol primátor mesta Šahy Ing. Štefan Gregor. Workshopov a súťaží sa zúčastnili aj žiaci šahanských základných škôl. Cieľom podujatia bolo vzbudiť záujem o aktívne európske občianstvo. Všetkým zúčastneným  ďakujeme. :-)

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
 • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria