Navigácia

Voľné pracovné miesto

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Aktuality

 • Príspevok do ZRŠ

  Vážení rodičia,

  dňa 17.10.2018 sa konalo plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri Gymnáziu v Šahách. Výška rodičovského príspevku bola pre školský rok 2018/2019 schválená na sumu 25,--€ na rodinu. Príspevok je možné uhradiť bankovým prevodom, vkladom na účet, príp. v hotovosti dňa 23.10.2018 a 23.11.2018 v čase od 12:15 do 12:40 hod.

  Názov účtu: ZRŠ Gymnázium Šahy

  Číslo účtu: IBAN SK06 0900 0000 0000 2861 6253

  Ďakujeme.

  Ing. Juraj Fritz, predseda ZRŠ

 • Plenárne a triedne ZRŠ

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzku ZRŠ, ktorá sa bude konať dňa 17.10.2018 o 15:30 hod. v audiocentre školy. Po plenárnom ZRŠ budú nasledovať triedne stretnutia. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Ing. Juraj Fritz, predseda ZRŠ

 • 10. 10. 2018

  Dňa 10.10.2018 sme sa zúčastnili Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu. Reprezentovali nás Atilla Gyebnár, Richard Máťáš a Martin Jambor. V náročnej súťaži s veľkou konkurenciou sme obsadili 4.miesto. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 26.septembra 2018 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu v Cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Naši žiaci v zložení Attila Gyebnár, Richard Mátáš a Martin Jambor obsadili v súťaži družstiev 1. miesto a stali sa majstrami okresu Levice. V súťaži jednotlivcov obsadil Attila Gyebnár 2. miesto. Družstvo našich chlapcov postupuje do krajského kola. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

 • Dňa 20.9.2018 sme otvorili 46.ročník medzinárodného športového podujatia o Ipeľský pohár 2018. Prvým športovým podujatím bola súťaž vo volejbale chlapcov. Súťaž sa konala v zrekonštruovanej telocvični nášho gymnázia. Podujatie je finančne podporené Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šahy. Víťazom volejbalu chlapcov sa stalo Gymnázium v Šuranoch, druhé miesto získalo Gymnázium J. Szondyho s vjm v Šahách a na treťom mieste skončili žiaci nášho gymnázia. Všetkým srdečne gratulujeme!

 • Dňa 17.9.2018 sme sa zúčastnili slávnostnej cerifikácie medzinárodného programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Do programu sa dobrovoľne zapojilo 35 junior ambasádorov z našej školy. Aktivity, ktoré sme realizovali v školskom roku 2017/2018 ocenila hodnotiaca komisia a bol nám udelený titul "Ambasádorská škola Európskeho parlamentu". Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom i učiteľom, ktorí na tomto programe participovali a tak dokázali, že aj malá škola má svoje miesto vo veľkom európskom priestore.

 • Naše gymnázium si dnes pripomenulo 105. výročie založenia prvého šahanského gymnázia.

  Svojou návštevou nás poctili aj absolventi gymnázia, ktorí ukončili štúdium na škole pred 55 rokmi.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 sa bude konať dňa 3.septembra 2018 o 10.00 hod. v audiocentre školy. Pred slávnostným otvorením budú triednické hodiny, preto prosíme žiakov, aby sa do školy dostavili na 9.00 hod. Tešíme sa na stretnutie!

 • "Víťazi nie sú ľudia, ktorí nikdy neprehrali. Sú to ľudia, ktorí sa nikdy nevzdali"... Tento citát dokonale vystihuje našich študentov. Slovami je ťažké opísať našu radosť a pýchu z dnešného obrovského úspechu! Na Medzinárodnom športovom stretnutí stredoškolákov sme sa umiestnili na 1.mieste!

 • 25. mája 2018 sa konalo slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej videosúťaže Nadácie Centropa v Dokumentačnom centre a múzeu holokaustu v Budapešti. Študenti mali za úlohu dôstojným spôsobom spracovať život Židov a tematiku holokaustu na lokálnej úrovni a museli natočené zábery titulkovať v angličtine. Medzinárodná porota hodnotila výskumnú prácu a kreativitu žiakov, ale aj technickú realizáciu a kvalitu videí. Súťažilo 30 videí z krajín V4 (Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko). Naše video (Holocaust in Šahy) dostalo TRETIU CENU v kategórii stredoškolákov. Realizačný tím nášho videa: ADAM DRÁB, TOMÁŠ ŠOMLO, JORIK VESELKO a BENJAMÍN ZVARA. Mentor: Mgr. Tibor Tóth. Náš tím získal aj poukážku na nákup techniky v hodnote 55.000 forintov. Gratulujeme a sme hrdí na našich talentovaných študentov!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
 • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria