Navigácia

Voľné pracovné miesto

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Aktuality

 • Dňa 3.12.2018 sme sa stali tradičným organizátorom okresného kola súťaže Stolný tenis žiakov SŠ. Súťaže sa zúčastnili víťazi obvodných kôl. Je pre nás potešením, že do okresného kola postúpili aj naši chlapci v zložení Marek Hrabský, Richard Máťáš, Marek Otrekal a Štefan Šomlo. Chlapci podali vynikajúci výkon a v súťaži obsadili 2.miesto. Za reprezentáciu školy im ďakujeme a k vynikajúcemu výkonu gratulujeme!

 • 23. 11. 2018 sme ako lokálny organizátor realizovali už 7. ročník medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior, v ktorej súťažili 4-členné tímy žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl z okolia. Súťaže sa zúčastnilo spolu 10 tímov z piatich základných škôl z okolia: Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy (3 tímy), Základná škola Ladislava Balleka, E. B. Lukáča 6, Šahy (2 tímy), Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce (3 tímy), Spojená škola - ZŠ s MŠ, Ľ. Štúra 155, Dudince (1 tím) a Základná škola, Plášťovce 634, Plášťovce (1 tím).

 • 29. 10. 2018

  Tradičným podujatím našej školy je imatrikulácia prvákov - prijímanie nových spolužiakov do študentstkého cechu. Prvákov čakalo niekoľko úloh, ktoré im pripravili žiaci 3.ročníka. Imatrikulovaní boli aj noví učitelia. Vtipné, no inteligentné úlohy sa stali splniteľnými a prváci sa vďaka tretiakom stali plnohodnotnými žiakmi školy. Gratulujeme!

 • 29. 10. 2018

  100.výročie vzniku Československa a Martinskej deklarácie sme si pripomenuli krátkou prednáškou. Súčasťou prednášky bol historický film o vzniku ČSR a prezentácia o tzv. nepokojnej hranici - vzniku štátnej hranice v Šahách. Nastolenú tému sme sa snažili prezentovať prostredníctvom relevantných historických dokumentov a s dôrazom na empatiu a dobré medziľudské vzťahy obyvateľov mesta. Našu pozornosť sme upriamili na hodnoty, ktorých cenu si dnes až tak veľmi neuvedomujeme - slobodu, demokraciu a mier.

 • Príspevok do ZRŠ

  Vážení rodičia,

  dňa 17.10.2018 sa konalo plenárne zasadnutie Združenia rodičov pri Gymnáziu v Šahách. Výška rodičovského príspevku bola pre školský rok 2018/2019 schválená na sumu 25,--€ na rodinu. Príspevok je možné uhradiť bankovým prevodom, vkladom na účet, príp. v hotovosti dňa 23.10.2018 a 23.11.2018 v čase od 12:15 do 12:40 hod.

  Názov účtu: ZRŠ Gymnázium Šahy

  Číslo účtu: IBAN SK06 0900 0000 0000 2861 6253V

  Variabilný symbol: Rodné číslo Vášho dieťaťa

  Do poznámky môžete uviesť meno a triedu Vášho dieťaťa

 • Plenárne a triedne ZRŠ

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzku ZRŠ, ktorá sa bude konať dňa 17.10.2018 o 15:30 hod. v audiocentre školy. Po plenárnom ZRŠ budú nasledovať triedne stretnutia. Tešíme sa na Vašu účasť.

  Ing. Juraj Fritz, predseda ZRŠ

 • 10. 10. 2018

  Dňa 10.10.2018 sme sa zúčastnili Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu. Reprezentovali nás Atilla Gyebnár, Richard Máťáš a Martin Jambor. V náročnej súťaži s veľkou konkurenciou sme obsadili 4.miesto. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 26.septembra 2018 sme sa zúčastnili majstrovstiev okresu v Cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Naši žiaci v zložení Attila Gyebnár, Richard Mátáš a Martin Jambor obsadili v súťaži družstiev 1. miesto a stali sa majstrami okresu Levice. V súťaži jednotlivcov obsadil Attila Gyebnár 2. miesto. Družstvo našich chlapcov postupuje do krajského kola. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

 • Dňa 20.9.2018 sme otvorili 46.ročník medzinárodného športového podujatia o Ipeľský pohár 2018. Prvým športovým podujatím bola súťaž vo volejbale chlapcov. Súťaž sa konala v zrekonštruovanej telocvični nášho gymnázia. Podujatie je finančne podporené Nitrianskym samosprávnym krajom a mestom Šahy. Víťazom volejbalu chlapcov sa stalo Gymnázium v Šuranoch, druhé miesto získalo Gymnázium J. Szondyho s vjm v Šahách a na treťom mieste skončili žiaci nášho gymnázia. Všetkým srdečne gratulujeme!

 • Dňa 17.9.2018 sme sa zúčastnili slávnostnej cerifikácie medzinárodného programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Do programu sa dobrovoľne zapojilo 35 junior ambasádorov z našej školy. Aktivity, ktoré sme realizovali v školskom roku 2017/2018 ocenila hodnotiaca komisia a bol nám udelený titul "Ambasádorská škola Európskeho parlamentu". Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom i učiteľom, ktorí na tomto programe participovali a tak dokázali, že aj malá škola má svoje miesto vo veľkom európskom priestore.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
 • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria