Navigácia

Voľné pracovné miesta

O škole

Profil školy

Škola má:

4 - ročné štúdium so všeobecným zameraním (pre absolventov 9.roč.ZŠ)
5
- ročné štúdium s bilingválnou formou štúdia s prírodovednýmzameraním (pre absolventov 8. a 9.roč.ZŠ)

 

Vybavenie školy:
Odborné učebne: biológia, chémia, fyzika; biologické, chemické a fyzikálne laboratórium, učebňa IKT, multimediálna učebňa a PC v ostatných učebniach spojené v sieti a pripojené na internet,  jazykové laboratórium, učebňa SVS, učebňa DEJ,
telocvičňa, posilňovňa, vonku malé futbalové ihrisko, knižnica – učiteľská i žiacka, gymnastická sála, audiovizuána sála, jedáleň.

 

Akreditované testovacie centrum ECDL:
Na škole je ATC ECDL, študenti školy môžu počas štúdia bezplatne získať medzinárodný certifikát ECDL.

 

Aktivity našich študentov:
predmetové olympiády, olympiáda ľudských práv, pravopisná olympiáda, Slávik Slovenska, školský časopis Gymplák; EUSTORY, Cena M.Bosáka, súťaže v tvorbe esejí, recitačné a
výtvarné súťaže, spevácke súťaže, Matematický klokan, súťaž Expert, ZENIT v programovaní, Liečivé rastliny – korešpondenčná súťaž, protidrogové aktivity, majstrovstvá školy v minifutbale, stolnotenisové súťaže. Na škole pracuje veľa krúžkov.

Nová budova školy

 

Naše pravidelné aktivity:

Ipeľský pohár: Medzinárodná (Česko, Slovensko, Maďarsko) športová súťaž vo futbale a vo volejbale organizovaná každoročne v septembri. Slovenskú republiku zastupujú všetky SŠ zo Šiah a Gymnázium A. Sládkoviča Krupina.


Kurzy, výlety, exkurzie:
plavecké výcviky (doma i v Taliansku, Chorvátsku), lyžiarske kurzy, turistické výlety do Vysokých Tatier, poznávacie zájazdy do zahraničia; pravidelné návštevy divadiel; tematické exkurzie - Vianočná Viedeň, Hlavné mestá Európy; JE Mochovce, Arborétum Mlyňany .


Aktivity učiteľov: Volejbalový turnaj učiteľov ZŠ a SŠ zo Šiah; Športový deň s učiteľmi z Gymnázia Krupina (volejbal, halový futbal, stolný tenis, šach, konaný dvakrát ročne striedavo na Gymnáziu v Krupine a v Šahách); Stretnutia s kolektívom učiteľov z družobnej školy vo Valašskom Meziríčí.


Aktivity s rodičmi: Reprezentačný ples školy; spoločné posedenie na konci školského roka; prístup rodičov na internet; ponuka výučby jazykov pre rodičov; otvorená telocvičňa na športové aktivity rodičov; otvorená knižnica pre rodičov.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
    Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
  • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria