Navigácia

Voľné pracovné miesta

Združenie rodičov školy

Účet ZRŠ

Účet ZRŠ Gymnázium Šahy    0028616253/0900

 

IBAN : SK0609000000000028616253

BIC: GIBASKBX

Dôležité upozornenie: Aby bolo možné spárovať prišlú platbu s konkrétnym žiakom, do poznámky pre prijímateľa napíšte: triedu a meno žiaka.

Rodičia sa na Plenárnom Združení rodičov školy dohodli na sume 25 €, prosíme o zaplatenie uvedenej sumy do konca novembra. Ďakujeme

Výbor ZRŠ

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
    Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
  • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria