Navigácia

Voľné pracovné miesta

Alma Mater - 2% dane

Občianske združenie Alma Mater založili učitelia a rodičia študentov Gymnázia Šahy na podporu študentskej činnosti. Bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 3.7.2003 pod číslom: VVS/1-900/90-22004:

Sídlo združenia: Šahy, Mládežnícka ulica č. 22
IČO: 378 564 72
číslo účtu: SK5352000000000014256453

 


Združenie svojou činnosťou plní nasledujúce ciele: 

·         podpora rozvoja vzdelávania študentov Gymnázia v Šahách, pomoc pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu;
·         podpora rozvoja zručností a schopností žiakov pri práci s informačnými technológiami a v komunikácii v cudzom jazyku;
·         pomoc pri budovaní materiálno-technickej základne školy;
·         podpora rozvoja národných tradícií na škole;
·         podpora medzinárodnej komunikácie a vzťahov mladej generácie.

OZ Alma Mater rozvíja svoju činnosť hlavne finančnou podporou žiakov Gymnázia Šahy, prispieva na ich školské i mimoškolské aktivity v zmysle cieľov OZ. Finančné prostriedky získava z členských príspevkov, darov a odvodov 2% (3%) dane pre naše OZ.


Ak sú Vám ciele OZ Alma Mater blízke, podporte nás zaslaním 2% (3%) Vašej dane alebo finančným darom pre naše združenie. Na našich stránkach, prípadne sledovaním činnosti žiakov a učiteľov na Gymnáziu v Šahách sa môžete presvedčiť, že Váš príspevok bude využitý maximálne efektívne a prospešne.

Finančný príspevok môžete zaslať na: číslo účtu: SK5352000000000014256453

2% (3%) dane nám môžete poukázať:

 • na tlačive Daňového priznania pre organizáciu:
   

Názov:

Občianske združenie  ALMA MATER Šahy
Sídlo: Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 378 564 72

 

 • vyplnením tlačiva na poukázanie 2 % dane na editovateľnom pdf dokumente (Vyhlasenie_FO_2018_AM.pdf) a jeho odovzdaním na Daňovom úrade do 30. apríla 2018. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.
   

 • ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, môžete nám poukázať 3% dane.

 

V mene našich žiakov Vám ďakujeme.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
 • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria