Navigácia

Voľné pracovné miesta

Projekt 26110130665

Inovujme formy a metódy vyučovania pre skvalitnenie výstupov vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

ITMS kód Projektu: 26110130665

Projekt: Inovujeme formy a metódy vyučovania...

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
    Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
  • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria