Navigácia

Voľné pracovné miesta

Úvod Kolégium Zeleň Odpad DZŠ Projekt ZKU OVZDUŠIE

Zelená škola

Úvod

                                       

Aj v školskom roku 2014 – 2015 sa naše gymnázium zapojilo do medzinárodného programu Eco-schools,

ktorý na Slovensku existuje pod názvom Zelená škola.

Hlavným cieľom tohto programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny,

ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti.

 

Pre certifikačné obdobie 2013 - 2015

sme si za prioritnú tému vybrali ZELEŇ A OCHRANU PRÍRODY

 

 

Členovia užšieho kolégia Zelenej školy:

2014/2015

Mgr. Alžbeta Hajnalová – koordinátoka

Mgr. Renata Uhlárová – koordinátorka

PhDr. Tatiana Wenclová – riaditeľka školy

Mária Líšková - žiačka 4. ročníka

Denisa Dobošová - žiačka Oktávy

Michaela Majerčíková - žiačka Oktávy

Nikoleta Szedlárová - žiačka 3. ročníka

Ema Csutorová - žiačka 3. ročníka

Viktor Mihalovic - žiak 1. ročníka (bilngválna trieda)

Laura Korčoková - žiačka 1. ročníka (bilngválna trieda)

Marek Hrabský - žiak 1. ročníka (bilngválna trieda)

Emília Hlodíková - žiačka 1. ročníka (bilngválna trieda)

Soňa Fritzová - žiačka 1. ročníka (bilngválna trieda)

Veronika Belicová - žiačka 1. ročníka (bilngválna trieda)

Sára Mária Baránková - žiačka 1. ročníka (bilngválna trieda)

Dominik Belica – absolvent z roku 2014

v spolupráci s nami v prípade potreby:

pán školník, pani upratovačka, pani ekonómka

zástupcovia mestskej samosprávy

2013/2014

Mgr. Alžbeta Hajnalová – koordinátoka

Mgr. Renata Uhlárová – koordinátorka

PhDr. Tatiana Wenclová – riaditeľka školy

Mária Líšková - žiačka 3. ročníka

Denisa Dobošová - žiačka Septimy

Benjamín Páterek - žiak Septimy

Michaela Majerčíková - žiačka Septimy

Nikoleta Szedlárová - žiačka 2. ročníka

Ema Csutorová - žiačka 2. ročníka

Dominik Belica – žiak Oktávy

Simona Mináriková – absolventka z roku 2013

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME

Zelená škola:

 • je medzinárodný certifikačno-vzdelávací program pre stredné školy
 • vychádza z princípu, že nie je možné sa o ochrane životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.
 • je holistická = zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami.
 • sa riadi podľa metodiky, ktorej jadrom je participácia žiakov, vypracovanej podľa systémov environmentálneho riadenia EMAS/ISO 14 001

Zelená škola na základe systémov environmentálneho manažmentu uplatňuje praktický postup 7 krokov:

 1. Zostavenie kolégia Zelenej školy
 2. Environmentálny audit školy
 3. Akčný plán
 4. Monitoring a hodnotenie
 5. Pro-environmentálna výučba
 6. Informovanie a spolupráca
 7. Eko-kódex školy

Školy, ktoré počas certifikačného obdobia úspešné zvládnu implementáciu jednotlivých krokov Zelenej školy,

získajú medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku.

Ich platnosť je dva kalendárne roky.

 

Hlavný koordinátor programu na našom gymnáziu: Mgr. Alžbeta Hajnalová

Konzultantka programu pre našu školu: Zuzana Balážová

Regionálne centrum programu pre naše gymnázium: CEEV ŽIVICA, Zaježová/Zvolen (www.zivica.sk)

 

 

environmentálny akčný plán 2013-2015 si môžete pozrieť tu: TU

environmentálny akčný plán 2011-2013 si môžete pozrieť tu: TU

 

KOORDINÁCIA PROGRAMU:

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk)

NÁRODNÝ GARANT CERTIFIKÁCIE PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA:

Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA (www.spirala.sk)

MEDZINÁRODNÝ GARANT CERTIFIKÁCIE PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA:

Foundation for environmental education - Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (www.fee-international.org)

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
 • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria